Monthly Archives: Październik 2014

Skuteczność oddziaływania środków masowego przekazu

Skuteczność reklamowania, zachwalania i zaufania do reklamowanych produktów przy użyciu mass mediów, wydaje się być bardzo duża. W przeciwnym wypadku

Określony typ reklam

Istnieje określony typ reklam, w których występują ludzie, najczęściej podpisani na ekranie – choć naprawdę najczęściej nie swoim nazwiskiem. Na

Czynniki pozostają bez zmiany

Robert Zajonc wykazał w badaniach, że gdy wszystkie inne czynniki pozostają bez zmiany, to im bardziej coś jest znajome, tym

© Wszelkie prawa zastrzeżone