postheadericon Zmęczenie społeczeństwa systemem politycznym

Coraz częściej daje się odczuć zmęczenie ludzi tym, co serwują nam politycy. Niby nie jest to nic dziwnego. Tendencją światową jest to, że w każdym kraju o władzę walczą dwie główne siły polityczne. Zazwyczaj partia, która posiada większość w rządzie w następnych wyborach przechodzi do opozycji, a przed następnymi wyborami następuje przetasowanie. Ludzie będący w opozycji zakładają nowe partie, bądź ruchy wyborcze i stają się siłą rządzącą, zaś dotychczasowy numer jeden na scenie politycznej przechodzi do opozycji. Już od dawna nie głosujemy na kogoś, lecz przeciw komuś innemu. Wynika to stąd, że społeczeństwo generalnie straciło wiarę w politykę i polityków. Widząc, że scena polityczna stosuje wszelkie metody, by nie podpaść wyborcom przed następnymi wyborami, przy okazji oczerniając przeciwników politycznych zamiast zająć się rzeczami ważnymi dla kraju – nikt już nie ufa politykom. Zresztą politycy są grupą zawodową, która cieszy się najmniejszym zaufaniem społecznym. Stąd co jakiś czas na scenie politycznej pojawia się ruch wyborczy lub partia znikąd, zbierając głosy niezadowolonych części społeczeństwa.

postheadericon Społeczeństwo może kontrolować politykę

Dzisiaj polityka ma ogromne znaczenie dla życia obywateli, funkcjonowania państwa, a także świata. Polityka ma za zadanie tworzenie nakazów i zakazów, dzięki, którym możemy utrzymać społeczeństwo w ładzie, który pozwoli na jego poprawne funkcjonowanie. Politycy powinni kierować się dobrem społeczeństwa i ustalać takie prawa by zwykły obywatel był zadowolony. Ale często kierowani chęciom zysku układają sobie prawo pod siebie. Nie możemy oczywiście oczerniać wszystkich, ale w grupie ponad czterystu osób zawsze znajdą się tzw. czarne owce, które myślą tylko o sobie, bo dobrze wiedzą, że za cztery lata w wyborach nie zostaną wybrani. Dlatego nie kierują się dobrem obywateli, a swoim wiedząc, że teraz jest ich pięć minut. Musimy też wiedzieć, że polityka może dać nam dużo dobrego, jeśli społeczeństwo będzie polityków kontrolować. Kontrolować polityków można tylko w jeden sposób, chodzić na wybory i wskazywać te osoby, których program wyborczy nam odpowiada. I to jest jedyny skuteczny sposób kontroli polityki. Należy także przypominać posłom i senatorom, że polityka powinna kierować się dobrem całego społeczeństwa, a nie tylko wybranych grup.

postheadericon Poszczególne sfery życia społecznego, a polityka

Polityka dzisiaj ma wpływ na każdą sferę życia społeczeństwa w danym kraju. Od decyzji polityków zależy wiele dziedzin życia. Decyduje o służbie zdrowia, szkolnictwie, gospodarce ma też ogromny wpływ na sferę finansową państwa. Decyduje również o przemyśle, imporcie, eksporcie. Polityka to władza wykonawcza i ustawodawcza. Dzisiaj wiele zależy od rządzących czy społeczeństwom będzie się żyło czy też gorzej. Zmorą polityków w naszym kraju jest dzisiaj nadmierna emigracja Polaków za granicę w poszukiwaniu lepszego życia. Na początku rząd nie interesował się tym w ogóle, ale gdy w Polsce zaczęło brakować fachowców zaczął się zastanawiać, co zrobić by warunki bytowe swoich obywateli poprawić. Próbowano podnosić zarobki by zatrzymać dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Wszystko zbiegło się w czasie z kryzysem finansowym na świecie i rząd znów miał wymówkę by nic nie robić w tej sprawie. Jednak decyzje, które podejmowane są na górze mają wpływ na życie w społeczeństwie przeciętnych ludzi, którzy nie myślą o kryzysie gospodarczym tylko o tym jak przeżyć następny dzień.

postheadericon Ogłoszono wyrok w sprawie odpowiedzialności za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

Przed kilkoma dniami w Sądzie Okręgowym w Warszawie został ogłoszony wyrok w sprawie osób, które wprowadziły stan wojenny w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 roku. Zgodnie z wyrokiem Sądu został uniewinniony z ciążących na nim zarzutów Stanisław Kania, natomiast Czesław Kiszczak, ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, jednakże Sąd zawiesił wykonanie kary na okres próby. Generał Wojciech Jaruzelski nie usłyszał żadnego wyroku, gryz jego sprawa – z uwagi na zły stan zdrowia – została wyłączona do odrębnego postępowania. Przed ogłoszeniem wyroku doszło do incydentów, na Sali sądowej protestowała grupa osób, na czele, których stał były opozycjonista Adam Słomka. Były śpiewane pieśni patriotyczne, wznoszono okrzyki nieprzychylne dla wprowadzających stan wojenny. W pewnym momencie Adam Słomka został siłą wyprowadzony z sali rozpraw. Sąd za wywołanie awantury i wdarcie się na sędziowski stół został skazany na 14 dni aresztu. Tak, więc tylko on, co jest pewna ironia losu, pójdzie do więzienia za stan wojenny.

postheadericon Kolejki chętnych do pracy przed komisariatami

Zauważamy coraz większe zainteresowanie pracą w policji, szturm na komisariaty kandydatów i kandydatki, jaki ostatnio odnotowano nie powinien dziwić. Wiadomo, że jest to ostatni rok przed reformą, która zniesie wcześniejsze emerytury po przepracowanych piętnastu latach pracy w resorcie. Poza tym, przy obecnym bezrobociu, stała praca w budżetówce jest nie do pogardzenia. Również względy finansowe też są ważna przesłanka, aby ubiegać się o pracę w policji. To wszystko doprowadziło do tego, ze od początku tego roku ustawiają się kilometrowe kolejki chętnych do pracy w policji przed komisariatami w całej Polsce. W Warszawie wpłynęło 300 wniosków. Jednak najwięcej chętnych ustawia się w kolejkach w województwach podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim, są to tereny o największym bezrobociu w Polsce. Zwłaszcza absolwenci studiów wyższych mający problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, dającej możliwości awansu, szukający stabilizacji finansowej szukają tu przyszłości. Wielu z nich odejdzie już na początku służby, ponieważ wyobrażenie pracy w policji nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w codziennej, ciężkiej pracy.

postheadericon Globalizacja na świecie

Jednym z najczęściej używanych dziś pojęć, jest globalizacja. Pojęcie to ma wiele zasadniczych cech, jednakże najczęściej używa się go do opisania wszelkich zmian, jakie to mogą zaistnieć państwach, a przede wszystkim w ich kulturze oraz gospodarce. Zmiany te wynikają z bardzo wielu przyczyn, lecz najczęściej mamy z nimi do czynienia głównie wtedy, kiedy na terenie danego kraju następują zmiany kulturalne, czy też wzrost znaczenia gospodarki. Jeśli chcemy sięgnąć nieco do historii globalizacji, zauważyć musimy, że pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech w 1953. Wyraz ten został użyty w kontekście ekonomicznym, a jego cechą charakterystyczną było to, ze oznaczał, iż gospodarka danego kraju stanęła na bardzo wysokim poziomie, co znaczyło, ze powiększył się on stosunku do tego, jaki już istniał. Najczęściej globalizacji używa się nie tylko w stwierdzeniu do narodów oraz państw, ale także i firm i instytucji, bowiem występujące tutaj zmiany są także bardzo duże a także bardzo szerokie.

postheadericon Społeczeństwo

Jednym z najczęściej używanych pojęć w socjologii jest społeczeństwo, które to w zależności od literatury jest różnorako rozumiane oraz tłumaczone. Jest wiele definicji społeczeństwa, jednakże da się je złożyć w jedną całość. Z tego też względu społeczeństwo określa się najczęściej, jako wszelkie formy życia zbiorowego, które to istnieją w ramach jednego państwa. Takie formy najczęściej oparte na zasadzie odrębności, a ich cechą charakterystyczną jest fakt, że utrzymują swój byt przez długi czas. Dużą rolę dla każdego społeczeństwa odgrywa organizacja społeczna, która to może mieć różnoraką formę, w zależności od stawianych w państwie celów, a także od poziomu kultury. Najczęściej jednak, jako społeczeństwo określa się ogół instytucji, które to mają zaspokajać wszystkie najważniejsze potrzeby swoich mieszkańców. Dzięki tym instytucjom, każde społeczeństwo cechuje się zorganizowanym życiem, jednakże w niemal każdym stopniu jest ono zależne, a przede wszystkim na przełomie czasu wciąż ulega przeobrażeniom.

postheadericon Urbanistyka a ochrona zabytków przyrody

Na terenie naszego kraju występuje bardzo wiele zabytków przyrody. Istotne jest to co dzieje się z nimi w czasach, kiedy mniejsze miasta rozbudowują się w wielkie centra polskości. Polska jest krajem, gdzie ceni się istotę występowania terenów zielonych. Polacy kochają przyrodę i oczekują jej nawet tam, gdzie jest to niemożliwe. Tym samym występowanie pomników przyrody nie jest niczym zagrożone także na terenach o bardzo innowacyjnej urbanistyce. Każdy pomnik przyrody jest w Polsce oznaczony specjalną tabliczkę, która ma przypominać o istocie i losach danego pomnika. Duże miasta często mają bardzo dobrze zachowane takowe świadectwa historii. Dbałość o takie miejsca jest bardzo ważna, ponieważ przypomina młodym pokoleniom o historycznych chwilach, jakie przeżył taki pomnik. W miastach popularna jest dbałość o każde naturalne miejsce. Potrzeba kontaktu z naturalną przyrodą jest bardzo ważna, ale też uwarunkowana psychologicznie, przez co zasadne jest występowanie zabytków przyrody nawet w centrach dużych miast.

postheadericon Urbanistyka a komfort podróżujących

Coraz więcej dużych miast stawia na turystykę i właśnie z niej się utrzymuje. Dobra budowa miasta jest podstawą przyciągnięcia wielu turystów. Poza tym polskie drogi niestety zmuszają wielu podróżujących własnym transportem do przejazdu przez wielkie miasta. Wówczas oczekiwana jest od takich aglomeracji dobra organizacja drogowa. Komfort podróżujących jest ważny, ponieważ często dobra organizacja drogowa może spowodować zafascynowanie owym miastem, przez co wiele osób zatrzymuje się tam na nocleg lub po prostu na postój. Poza tym urbanistyka nigdy nie powinna przeszkadzać w podróżowaniu. W Polsce jest to temat o tyle kontrowersyjny, że wciąż toczą się spory o powstawanie i naprawianie coraz to innych dróg. Niestety za wszystkie udogodnienia dla podróżujących odpowiadają zarówno władze danego miasta, ale także w większości jest to kwestia polityki społecznej, a nawet polityki krajowej, która w naszym kraju nie jest na najwyższym poziomie. Tym samym coraz więcej osób podróżuje drogami okrężnymi, unikając tłoku w centrach miast.

postheadericon Urbanistyka na terenach rekreacyjnych

Coraz więcej mieszkańców Polski poszukuje obszarów, gdzie mogą spędzić dzień pełen rekreacji. Nie chodzi tu o popularne galerie handlowe, ale przede wszystkim o tereny zielone, gdzie można nawet we własnym mieście napawać się urokami przyrody. Tereny rekreacyjne są bardzo pożądana w dużych miastach, gdzie codzienność miejska zaczyna przytłaczać mieszkańców. Tym samym urbanistyka wielkich miast zmienia się na życzenie ich mieszkańców. Zapewne każde miasto na takiej inwestycji zarabia. Coraz częściej pojawiają się w miastach wydzielone tereny zielone, gdzie stawia się latem fontanny, którymi młodzi ludzie i dzieci ochładzają się w czasie upalnego lata. Poza tym stawiane są tam budki z lodami i napojami, co zapewne także przynosi zyski dla miast. Występowanie terenów rekreacyjnych jest ważne, ponieważ zatrzymuje to mieszkańców w mieście i nie zmusza ich do wyjazdu poza obręb miasta. Powstawanie takich terenów pozwala doskonale dbać o potrzeby mieszkańców, którzy często potrzebują oddechu natury, z powodu natłoku obowiązków i stresu.

Search
Archives