Archive for the ‘Wiedza dla chłopaków’ Category

postheadericon Chłopcy powinni zachowywać się w stosunku do matki, sióstr i koleżanek kulturalnie

Chłopcy wiedząc o tym powinni zachowywać się w stosunku do matki, sióstr i swoich koleżanek taktownie i kulturalnie i. starać się im pomagać. Po omówieniu jednego z procesów zachodzących w macicy a nie zapłodnionych komórek jajowych — wróćmy jeszcze do anatomii. Jak już powiedzieliśmy, połączeniem wewnętrznej i zewnętrznej części układu rodnego kobiety jest pochwa (vagina). Jest ona jednocześnie narządem płciowym kobiety — umożliwia jej współżycie płciowe. Zbudowana jest z mi,ęśni wysłanych od wewnątrz błoną śluzową. W tylnym jej odcinku znajduje się ujście macicy. Od zewnątrz pochwa zamknięta jest fałdem skóry i mięśni nazywanym wargami sromowymi. U młodych dziewcząt i kobiet, które nie rozpoczęły życia płciowego, wejście do pochwy zamknięte jest przez rozciągliwą błonę, zwaną błoną dziewiczą (hymen).

postheadericon Stara komórka jajowa

Wraz z komórkami i krwią do jamy macicy zostaje zabrana stara komórka jajowa. Z kolei macica musi oczyścić się ze znajdującej się w niej jeszcze masy krwi i komórek błony śluzowej. Wypływa to wszystko poprzez ujście macicy , do pochwy i z niej na zewnątrz. Następuje krwawienie miesięczne, czyli menstruacja. Już z nazwy można wywnioskować, że wydalenie nie zapłodnionej komórki rozrodczej powtarza się przeciętnie co 28 dni. Odstęp czasu, jaki upływa między cyklami menstruacji, może ulegać odchyleniom. U jednych kobiet następuje na przykład co 25 dni, a u innych co 35.
Wystąpienie u dziewczyny pierwszej miesiączki nie oznacza, że jest ona już w pełni dojrzałości płciowej, że jest kobietą całkowicie dojrzałą.

postheadericon Na osiągnięcie pełnej dojrzałości potrzeba kilku lat

Organizm dziewczyny, tak jak i organizm chłopca, na osiągnięcie pełnej dojrzałości potrzebuje kilku lat. W czasie miesiączki występują u kobiet pewne dolegliwości, takie jak bóle krzyża i brzucha, bóle głowy, osłabienie. omdlenie. Dlatego nawet przepisy prawne regulujące sprawy pracy przewidują dla kobiet w tym okresie możliwość uzyskania (w uzasadnionych przypadkach) zwolnienia lekarskiego. Te dolegliwości zwiąźane z cyklem miesiączkowania często występują i u młodych dziewcząt. Zauważyliście na pewno, że na lekcjach gimnastyki w szkole część dziewcząt nie ćwiczy. Zostają zwolnione właśnie z powodu miesiączkowania. Wzmożony wysiłek i ruch jest w tym okresie dla dziewcząt niewskazany.

postheadericon Błona śluzowa

Błona śluzowa pokrywająca ściany macicy, która uprzednio przygotowywała się na przyjęcie ewentualnie zapłodnić-, nego jaja, przeobraża się. Komórki błony śluzowej zaczynają stopniowo się oddzielać, odpadają od ściany. Tym samym odsłaniają pokrywaną przez siebie powierzchnię macicy, która jest bardzo bogato zaopatrywana w krew przez naczynia krwionośne znajdujące się w jej ścianach. Odłączenie się komórek błony śluzowej powoduje uszkodzenie tych ścian, w wyniku czego następuje krwawienie. Do wnętrza macicy oprócz odpadających komórek wylewa się krew. Po wydaleniu starych komórek błony śluzowej natychmiast rozpoczyna się budowa nowych na miejsce tych, które odpadły.

postheadericon Miejsce schronienia dla powstającego zarodka

W ten sposób macica staje się miejscem schronienia dla powstającego zarodka — nowego organizmu człowieka. Przez cały czas ciąży rosnąć w niej będzie zarodek. Umożliwia to elastyczność budowy ścian macicy, dzięki czemu w miarę wzrostu płodu (rozwijającego się zarodka) rozciągają się one, zapewniając płodowi odpowiednią przestrzeń życiową. Na czym polega menstruacja? Opisaliśmy już mechanizm dojrzewania i doprowadzenia do macicy żeńskiej komórki rozrodczej — jaja. O ile w czasie, kiedy wędruje ono przez jajowód i znajduje się w macicy nie nastąpi zapłodnienie, jajo zostaje wydalone z organizmu.

postheadericon Dojrzewanie w jednym miesiącu więcej niż jednej komórki jajowej

Po pierwsze dlatego, że zdarzają się u kobiet wypadki wytworzenia, a właściwie dojrzewania w jednym miesiącu więcej niż jednej komórki jajowej. Po drugie dlatego, że określenie, kiedy komórka ta jest zdolna do zapłodnienia, jest niezwykle trudne. Dlatego trzeba przyjąć, że każdy stosunek płciowy może doprowadzić do zapłodnienia. Bywają jednak takie sytuacje, że fakt ten jest niepożądany. 100 Chociażby w rodzinach, w których jest kilkoro dzieci, albo ze względu na ciężką chorobę jednego ze współmałżonków. Ponieważ życie płciowe zawsze może doprowadzić do eiąży, konieczne jest rozumne podchodzenie do tych spraw. Rozwój zarodka Z chwilą zapłodnienia i zagnieżdżenia się w ścianie ifiacicy w komórce jajowej zaczynają się odbywać pierwsze procesy podziału, powstają coraz to nowe komórki. Z jednej komórki.

postheadericon Rozwijają się dwa lub więcej zarodków

Niezależnie od siebie rozwijają się dwa lub więcej zarodków. Wypadki takie są jednak rzadkością, ponieważ istnieje mechanizm obrony komórki jajowej przed zapłodnieniem jej przez więcej niż jeden plemnik. Zaś jaja produkowane są na zmianę raz z jednego, raz z drugiego jajnika i wydalane pojedynczo. Kiedy może dojść do zapłodnienia? Do zapłodnienia dochodzi przy stosunku płciowym, jeśli nastąpi on w momencie, kiedy w układzie rodnym kobiety znajduje się gotowa do zapłodnienia komórka jajowa. Największa możliwość zapłodnienia istnieje wobec tego w połowie cyklu miesięcznego kobiety. Nie oznacza to jednak, że tylko wtedy.

postheadericon Życie plemników i zdolność zapłodnienia komórki rozrodczej

Życie plemników i zdolność zapłodnienia komórki rozrodczej trwa zaledwie kilkanaście godzin. Potem wszystkie pozostałe plemniki obumierają. Po zapłodnieniu komórka jajowa zagnieżdża się w ścianie macicy. Usadawia się w niej na cały okres rozpoczynającej się po zapłodnieniu ciąży. Niekiedy następuje jednoczesne zapłodnienie znajdującej się w macicy komórki rozrodczej większą ilością plemników, np. dwoma. Rozwija się wtedy ciąża bliźniacza jednojajowa i. rodzą się bliźnięta. Zdarzyć się może również, że plemniki napotkają na swojej drodze dwa równocześnie wyprodukowane w organizmie kobiety jaja. Może wtedy nastąpić jednoczesne zapłodnienie dwóch komórek rozrodczych.

postheadericon Połączenie się dwóch komórek rozrodczych

Tę samą rolę odgrywa też i łechtaczka. 1. zapłodnieniu, Zapłodnienie polega na połączeniu się dwóch komórek rozrodczych : żeńskiej — jajowej i męskiej — plemnika. Dochodzi do tego w wyniku stosunku płciowego między kobietą 1. mężczyzną i wytrysku spermy. Sperma zostaje złożona w pochwie kobiety. Od tego momentu rozpoczyna się bardzo ciekawe zjawisko biologiczne. Jest nim rywalizacja plemników o to, który z nich dokona zapłodnienia komórki jajowej, znajdującej się w macicy. Plemniki muszą przewędrować z pochwy do środka macicy. W czasie wytrysku nasienia zostaje wydalonych około 800 milionów plemników. Z tej olbrzymiej liczby tylko jeden dokona zapłodnienia, ten, który pierwszy dotrze do jaja.

postheadericon Łączenie się dwóch komórek rozrodczych

Jest ona dodatkowym zabezpieczeniem pochwy przed o łączeniu się dwóch komórek rozrodczych o łączeniu się dwóch komórek rozrodczych. U dorosłej kobiety z chwilą podjęcia życia płciowego przy wprowadzeniu do pochwy prącia błona dziewicza ulega rozerwaniu. Poza błoną dziewiczą zewnętrzną część narządu rodnego kobiety tworzą: wargi sromowe większe (zewnętrzne) i. mniejsze (wewnętrzne) i łechtaczka (clitoris). Tuż za wargami sromowymi większymi, położonymi najbardziej zewnętrznie, znajdujg się ujście cewki moczowej. Ściany pochwy są bogato unaczynione i unerwione. Znajdujące się w ścianach pochwy zakończenia nerwowe odbierają w czasie stosunku płciowego bodźce seksualne.

Search
Archives