Archive for the ‘Misjonarze’ Category

postheadericon Społeczeństwo może kontrolować politykę

Dzisiaj polityka ma ogromne znaczenie dla życia obywateli, funkcjonowania państwa, a także świata. Polityka ma za zadanie tworzenie nakazów i zakazów, dzięki, którym możemy utrzymać społeczeństwo w ładzie, który pozwoli na jego poprawne funkcjonowanie. Politycy powinni kierować się dobrem społeczeństwa i ustalać takie prawa by zwykły obywatel był zadowolony. Ale często kierowani chęciom zysku układają sobie prawo pod siebie. Nie możemy oczywiście oczerniać wszystkich, ale w grupie ponad czterystu osób zawsze znajdą się tzw. czarne owce, które myślą tylko o sobie, bo dobrze wiedzą, że za cztery lata w wyborach nie zostaną wybrani. Dlatego nie kierują się dobrem obywateli, a swoim wiedząc, że teraz jest ich pięć minut. Musimy też wiedzieć, że polityka może dać nam dużo dobrego, jeśli społeczeństwo będzie polityków kontrolować. Kontrolować polityków można tylko w jeden sposób, chodzić na wybory i wskazywać te osoby, których program wyborczy nam odpowiada. I to jest jedyny skuteczny sposób kontroli polityki. Należy także przypominać posłom i senatorom, że polityka powinna kierować się dobrem całego społeczeństwa, a nie tylko wybranych grup.

postheadericon Kolejki chętnych do pracy przed komisariatami

Zauważamy coraz większe zainteresowanie pracą w policji, szturm na komisariaty kandydatów i kandydatki, jaki ostatnio odnotowano nie powinien dziwić. Wiadomo, że jest to ostatni rok przed reformą, która zniesie wcześniejsze emerytury po przepracowanych piętnastu latach pracy w resorcie. Poza tym, przy obecnym bezrobociu, stała praca w budżetówce jest nie do pogardzenia. Również względy finansowe też są ważna przesłanka, aby ubiegać się o pracę w policji. To wszystko doprowadziło do tego, ze od początku tego roku ustawiają się kilometrowe kolejki chętnych do pracy w policji przed komisariatami w całej Polsce. W Warszawie wpłynęło 300 wniosków. Jednak najwięcej chętnych ustawia się w kolejkach w województwach podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim, są to tereny o największym bezrobociu w Polsce. Zwłaszcza absolwenci studiów wyższych mający problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, dającej możliwości awansu, szukający stabilizacji finansowej szukają tu przyszłości. Wielu z nich odejdzie już na początku służby, ponieważ wyobrażenie pracy w policji nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w codziennej, ciężkiej pracy.

postheadericon Globalizacja na świecie

Jednym z najczęściej używanych dziś pojęć, jest globalizacja. Pojęcie to ma wiele zasadniczych cech, jednakże najczęściej używa się go do opisania wszelkich zmian, jakie to mogą zaistnieć państwach, a przede wszystkim w ich kulturze oraz gospodarce. Zmiany te wynikają z bardzo wielu przyczyn, lecz najczęściej mamy z nimi do czynienia głównie wtedy, kiedy na terenie danego kraju następują zmiany kulturalne, czy też wzrost znaczenia gospodarki. Jeśli chcemy sięgnąć nieco do historii globalizacji, zauważyć musimy, że pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w Niemczech w 1953. Wyraz ten został użyty w kontekście ekonomicznym, a jego cechą charakterystyczną było to, ze oznaczał, iż gospodarka danego kraju stanęła na bardzo wysokim poziomie, co znaczyło, ze powiększył się on stosunku do tego, jaki już istniał. Najczęściej globalizacji używa się nie tylko w stwierdzeniu do narodów oraz państw, ale także i firm i instytucji, bowiem występujące tutaj zmiany są także bardzo duże a także bardzo szerokie.

postheadericon Jeszcze nigdy nie było tak dobrze

Obecne społeczeństwo ma to szczęście, że żyję w bardzo rozwiniętych czasach. Wystarczy spojrzeć na teraźniejsze miasto, jest tyle możliwości, zarówno zawodowych jak i względem przyjemności. Dawniej nie można było za wiele, działanie człowieka, polityka, to wszystko doprowadziło do potężnego kroku w przód. Jest mnóstwo sklepów, galerii, ludzie mają na coś ochotę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego spróbować. Rzecz jasna wiąże się to z kosztami, lecz życie jest tylko jedno, grzechem byłoby nie korzystać. Społeczeństwo jeszcze kilka lat temu nie miało takiej szansy, więc co pozostaję, tylko i wyłącznie się cieszyć. Politycy pielęgnują kraj, są zasady dzięki którym nie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo, zamieszanie. Jest to przede wszystkim wygoda, to wszystko co się rozwinęło jest dla człowieka. Może z tego korzystać, bezpośrednio mieć kontakt z urbanistyką która obecnie działa na nieprawdopodobnym poziomie. Nasz rząd jest godny naśladownictwa, przez krótki czas udało się osiągnąć wiele, godne warunki, dobra praca, dostęp praktycznie do wszystkiego.

postheadericon Problemy z budżetami miast

Dzisiaj widać jak na dłoni, że to nie tylko wielkie kraje i bankowe korporacje mają problemy z uporządkowaniem swoich finansów. W zasadzie wszystkie podmioty oceniane na rynku inwestycyjnym muszą dbać o przejrzystość swoich finansów i zdrową politykę wydatkową – w przeciwnym razie niemożliwym staje się pozyskanie jakichkolwiek pieniędzy z najróżniejszych funduszów i ogólnie rozumianego rynku finansowego. Problemy wielkich miast ze zbilansowaniem swojego budżetu w Polsce zaczęły się wraz z decentralizacją i budowaniem niezależnej samorządowej administracji publicznej. Powstanie gmin i powiatów oraz całkiem niezależnych struktur administracyjnych w ich obrębie doprowadziło wprawdzie do błyskawicznego rozbudzenia demokratycznego ducha w społeczności, ale z drugiej strony przyczyniło się do powstania dość dziurawego systemu fiskalnego, w którym zwykli urzędnicy mają możliwość realnego wpływania na wyniki najróżniejszych przetargów, kosztorysów i budżetowych planów na najbliższy rok. Bez wiedzy jest to jednak niestety bardzo skomplikowane.

Search
Archives